O firmie

ZATECHS jest przedsiębiorstwem zajmującym się doradztwem podatkowym w ramach którego zajmuje się prowadzeniem usług rachunkowych, prowadzeniem rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, prowadzeniem spraw kadrowo – płacowych, ksiąg rachunkowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów ewidencji VAT, sporządzaniem bilansów oraz rocznych zeznań podatkowych, informacji statystycznych dla GUS dla osób prawnych, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności i spółek osobowych.

ZATECHS jest przedsiębiorstwem zajmującym się doradztwem podatkowym w ramach którego zajmuje się prowadzeniem usług rachunkowych, prowadzeniem rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, prowadzeniem spraw kadrowo – płacowych, ksiąg rachunkowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów ewidencji VAT, sporządzaniem bilansów oraz rocznych zeznań podatkowych, informacji statystycznych dla GUS dla osób prawnych, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności i spółek osobowych.

Kontakt

Dłużyńska Zofia ZATECHS Doradztwo Podatkowe

ul. Strzyżowska 42/13,

35-505 Rzeszów,

NIP: 8131060082,

REGON: 691770100,

tel.: (17) 856-44-74

email: dluzynska@gmail.com

Postępowanie ofertowe na wybór systemu B2B

03.01.2014
Dłużyńska Zofia ZATECHS Doradztwo Podatkowe informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy systemu B2B mającego na celu automatyzację procesów z partnerami biznesowymi, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Rozpoczęcie realizacji projektu B2B

01.01.2014
ZATECHS informuje, że rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B